Bouillon de culture : Elkaar beter kennen om elkaar beter te begrijpen.

 

 

Alle versies van dit artikel: [français][Nederlands]

Algemeen mogen we stellen dat de mentaliteiten positief evolueren op gebied van openstelling tot en onthaal van allochtonen of mensen met andere origines en culturen, maar we komen wel tot de vaststelling dat de kennis van vreemde talen en andere culturen grotendeels erg oppervlakkig blijft.

« Bouillon de Cultures » is een initiatief van de Fondation Chimay-Wartoise, om toegang tot andere culturen en talen te vergemakkelijken en zich open te stellen tot de anderen en zo elkaar beter te leren kennen.

Onze doelstelling is de praktijk van andere talen te vergemakkelijken door de toepassing ervan in het alledaagse leven en ter gelegenheid van culturele, recreatieve en ludieke activiteiten, en zo de lokale culturele mix te ondersteunen door de praktijk en het aanleren van andere talen.

Er moet wel worden gesteld dat de term « cultuur » hier niet in zijn generieke betekenis wordt bedoeld, maar wel als notie van versterking van de sociale band en uitwisselingsdimensie.

Met Bouillon de Culture willen wij de talenpraktijk promoten en vergemakkelijken, via verschillende culturele activiteiten in de streek Viroinval – Couvin – Chimay – Momignies - Sivry-Rance of ter gelegenheid van uitstapjes of studiereizen, in het kader van school- of buitenschoolse activiteiten of met verenigingen.

Samen met onze partners – het regionaal cultuurcentrum Action-Sud te Nismes, de lokale cultuurcentra van Couvin, Chimay, Momignies et Sivry-Rance, het Talenanimatiecentrum, de scholen en verenigingen van deze streek – nodigen wij eenieder uit om deel te nemen aan deze acties, om onze buren te ontmoeten, en samen te werken aan de integratie van een interculturele dimensie.

Wat kan U verwachten ?

In de scholen: (basisonderwijs en secundair onderwijs): taaluitwisselingen met Vlaamse scholen, « cultuur- en taalklassen », « taaldagen », …

In de culturele centra: talenstages tijdens de schoolvakanties en permanente workshops tijdens het schooljaar voor kinderen, tieners en volwassenen; toneel voor anderstaligen voor groot publiek of in het kader van “toneel op school”, films in originele versie met ondertiteling, Noord/Zuid artiestenconfrontaties ter gelegenheid van tentoonstelling, of op de planken…

Met de verenigingen:: taaluitwisseling Vlaanderen/Wallonië met verenigingen die dezelfde interesse en/of doelstelling hebben…

Duizend en één activiteiten om onze buren te ontmoeten, om elkaar beter te leren kennen, om zich onderling te verrijken met de andere cultuur, om elkaar beter te begrijpen, en samen een toekomst te bouwen met culturele verscheidenheid!